Tirza Deugd

Tirza Deugd werkt sinds november 2016 met veel plezier bij VanderHelm als adviseur ecologie. Na het afronden van de opleiding Dier- en Veehouderij heeft zij ruim een jaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gewerkt. Daar verleende zij ontheffingen inzake de Flora- en Faunawet.

In 2016 heeft Tirza ervoor gekozen haar kennis en kunde bij VanderHelm nuttig te maken. Als adviseur ecologie adviseert en begeleidt ze opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies en woningbouwverenigingen bij de planvorming en uitvoering van uiteenlopende projecten.

Dat kan gaan om projecten op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling maar ook beheer- en natuurherstelprojecten in het kader van de Bescherming Flora en Fauna. Belangrijke onderdelen in het werk van Tirza zijn het aanvragen van ontheffingen en vergunningen in het kader van soort- en gebiedsbescherming.

“Het werk is gevarieerd en er is altijd ruimte voor ontwikkeling”, zegt Tirza die ook regelmatig met collega’s in het veld te vinden is, overdag en ook ’s nachts, om meer kennis op te doen van verschillende flora- en faunasoorten.

Ze zegt over het bedrijf: “VanderHelm heeft veel aandacht voor individuele medewerkers. Hard werken blijft niet onopgemerkt. Als medewerker van een familiebedrijf hoor of voel je waardering voor je werk. Dat is, naast passie voor ecologie, voor mij een belangrijke drijfveer.”

“Ze zijn bij dit bedrijf professioneel , maar ook meedenkend wat betreft je thuisomstandigheden.”