Groene ambitie

In het kader van het behouden en stimuleren van de biodiversiteit heeft VanderHelm in opdracht van de gemeente Dordrecht een nulmeting biodiversiteit uitgevoerd in Amstelwijck. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het toekomstige deelgebied Amstelwijck Midden, ter plaatse van voormalig sportvelden. Dit deelgebied zal plaats gaan bieden aan circa 400 woningen en heeft een hoge groene ambitie, welke wordt vertaald in de doelstelling dat 40% van de wijk uit groen en water moet bestaan.

Nulmeting

Biodiversiteit is één van de kernwaarden voor de nieuwe woonwijk. Als onderdeel van het Groenblauwe programma en om een beeld te krijgen van het effect van het realiseren van een groene woonwijk op de biodiversiteit, hebben wij een nulmeting uitgevoerd. Hierbij hebben wij onderzoek gedaan naar de flora (kruidachtigen) en insecten (soortgroepen zoals dagvlinders, libellen, kevers, zweefvliegen, etc.). Dit onderzoek dient tevens als pilot voor het bepalen van een geschikte methode om biodiversiteit te meten in een dergelijk gebied.

Lees ook de publicatie op: GroenBlauwDordrecht.