Landmeten

Het klinkt misschien cliché, maar meten is echt weten! Landmeten beslaat het inmeten van percelen, objecten, proefsleuven (kabels en leidingen) en andere zaken. In een Digitaal Terrein Model wordt de actuele situatie nauwkeurig in beeld gebracht met behulp van een Total Station, GPS of digitale waterpas. Dankzij de 3D-scanner, waar VanderHelm ook over beschikt, kan een veelheid aan punten snel worden ingemeten, bij bijvoorbeeld kunstwerken en gebouwen. De informatie die middels landmeten wordt verkregen is nodig om (ontwikkelings)plannen uit te werken en wordt veelal verwerkt in digitaal kaartmateriaal. Ook na uitvoering van een project is landmeten van belang: De aanleg van een nieuw rioleringsstelsel kan bijvoorbeeld met behulp van revisiemetingen worden vastgelegd.

Maatvoering

Maatvoering zet plannen en kaarten om in tastbare informatie, door de locaties en afmetingen van objecten in het veld aan te duiden met piketten of markeringen. De informatie uit de (3D-)kaarten kan ook direct worden verwerkt in een GPS-systeem, dat kan worden ingezet op (eigen) bouwmachines.

Proefsleuven

Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen en om eventuele conflicten met een nieuw ontwerp tijdig te signaleren kan het nodig zijn ondergrondse infra in kaart te brengen. Door proefsleuven te graven, waarbinnen alle kabels en leidingen worden ingemeten middels GPS, kan een dwarsprofiel van de huidige situatie uiterst nauwkeurig worden opgesteld.

Samenwerking

VanderHelm beschikt over de modernste apparatuur en ervaren en vakkundige werknemers. Bovendien onderscheidt zij zich door samenwerking binnen verschillende disciplines: Zo kan het inmeten van bomen worden gecombineerd met een inventarisatie daarvan door een ervaren ecoloog, opdat niet alleen locaties, maar ook dikte, soort en kwaliteit van bomen, in kaart worden gebracht.

Wat doet VanderHelm

 • Landmeten

 • 3D-scannen

 • Digitaal Terrein Model (DTM)

 • Revisiemetingen

 • Waterpassen (digitaal)

 • Monitoring

 • Maatvoering

 • Uitzetwerk

 • Proefsleuven / inventarisatie kabels en leidingen

 • Dwarsprofielen

 • Depotmetingen

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten