Onderzoek als basis voor elk project

Milieukundig onderzoek is onder andere noodzakelijk bij geplande (gebieds)ontwikkeling , transacties van (kadastrale) objecten en werkzaamheden in de grond. Het onderzoek biedt inzicht in de kwaliteit (chemische samenstelling) en de opbouw (fysische samenstelling) van de bodem.

Conform protocol

VanderHelm voert haar milieukundige onderzoeken uit conform de geldende NEN-normeringen en het veldwerk conform de geldende SIKB-protocollen. Milieukundig onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit: (asbest)bodemonderzoek, grondwateronderzoek, waterbodemonderzoek en partijkeuringen/AP04-onderzoek. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van verontreiniging, die gesaneerd dient te worden, kan VanderHelm ook de milieukundige begeleiding (BRL 6000) of saneringswerkzaamheden (BRL 7000) op zich nemen.

Verhardingsonderzoek

Naast onderzoeken in de bodem voert VanderHelm asfalt- en funderingsonderzoek uit. Er wordt bepaald of het asfalt teerhoudend is en wat de kwaliteit is van de fundering. Om dit onderzoek snel, gedegen en precies uit te kunnen voeren, beschikt VanderHelm over twee kernboormachines. Een mechanische grondboormachine maakt onderzoek in hardere lagen, zoals bijvoorbeeld puin, beton en andere soorten fundering, mogelijk.

Eén loket

Om te kunnen voorzien in gedegen en zelfstandig advies beschikt VanderHelm over ervaren adviseurs en een groot eigen veldwerkteam dat veel (mechanisch) materiaal tot haar beschikking heeft. Bovendien wordt al het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd, waardoor projecten multidisciplinair opgepakt kunnen worden en er snel kan worden geschakeld. VanderHelm biedt hiermee één loket, wat u als opdrachtgever volledig ontzorgt.

Wat doet VanderHelm

  • Historisch onderzoek

  • Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek

  • Nader milieukundig (asbest)bodemonderzoek

  • Nul- of eindsituatie onderzoek

  • Waterbodemonderzoek

  • Monitoringsonderzoek

  • Partijkeuring grond, bouwstoffen en afvalstoffen / AP04-onderzoek

  • Machinaal boren

  • Milieukundige begeleiding

  • Omgevingswet melding (voorheen: BUS-melding/saneringsplan)

Gerelateerde projecten