Infra

Expert in aanleg van riolering, watergangen en wegen. Met inzet van onze mensen en machines zorgen wij voor een mooie en duurzame leefomgeving.

Bodem & milieu

Middels milieukundig onderzoek bepalen wij de kwaliteit van bodem, asfalt of slib, om veilig te werken of plannen te ontwikkelen.

Landmeten & maatvoering

Meten is weten! Wij brengen de huidige situatie exact in kaart en zorgen voor nauwkeurige maatvoering van een nieuw te realiseren project.

Bodemsanering

Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij snel, praktisch en effectief een sanering uitvoeren of begeleiden.

Biodiversiteit

Door middel van een beheer- en / of inrichtingsplan dragen wij bij aan een hogere biodiversiteit op uw locatie.

Ecologie

Wij helpen u uw plannen te verwezenlijken op een ecologisch zinvolle manier, conform de Wet natuurbescherming.