Infra is overal

Infra is overal! Eigenlijk is ‘Infra’ een korte naam voor grond-, weg- en waterbouw (GWW). Dankzij infra reist u van a naar b, kan uw afvalwater weg, kunt u genieten van een mooie leefomgeving, én houdt u droge voeten. Daar draagt ook VanderHelm aan bij, met als voornaamste specialisme het bouw- en woonrijp maken en herinrichting van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

Bouwrijp maken

Vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden wordt het bouwterrein ‘bouwrijp’ gemaakt: VanderHelm brengt voorbelasting aan, legt de benodigde wegen voor het bouwverkeer aan, dempt en/of graaft waar nodig watergangen, plaats beschoeiingen en/of damwand en legt het riool aan. Dankzij dit werk kan de bouwer direct aan de slag.

Functionele leefomgeving

Na afronding van de bouwwerkzaamheden is het gebied nog niet leefbaar, het projectgebied moet nog ‘woonrijp’ worden gemaakt: VanderHelm legt het straatwerk aan, plaatst openbare verlichting en realiseert de groenvoorzieningen. Dankzij deze finishing touch wordt het gebied getransformeerd tot een woon- of werkomgeving waar u jarenlang van kunt genieten.

Mocht na langdurig gebruik te veel zetting optreden, of het riool aan vervanging toe zijn, dan kan VanderHelm ook de complete reconstructie/herinrichting verzorgen.

Denken en doen

VanderHelm heeft uitgebreide ervaring met het aanleggen van infra, van kleinschalig tot groot en complex. Door de verscheidene expertises die binnen het bedrijf aanwezig zijn kan VanderHelm u al vanaf de planfase bijstaan (bijvoorbeeld met milieukundig of ecologisch advies). Dankzij veel eigen materieel voert VanderHelm alle werkzaamheden in eigen beheer, of in samenwerking met vaste partners, uit. VanderHelm kan u integraal bijstaan, door mee te denken en mee te doen.

Wat doet VanderHelm

 • Voorbelasting

 • Verticale en horizontale drainage

 • Grondwerk

 • Riolering

 • Duikers

 • Bouwwegen

 • Beschoeiing / damwanden

 • Straatwerk

 • Openbare verlichting

 • Groenvoorziening

 • Overige terreininrichting

Gerelateerde projecten