Biodiversiteitsscan

‘Wat kun je doen om de biodiversiteit op windmolenparken te vergroten?’ was het vraagstuk waarmee opdrachtgever RWE bij VanderHelm Bedrijven terecht kwam.

Ter plaatse van de windmolenparken Volkerak, Halsteren en Sabinapolder hebben wij voor RWE via een biodiversiteitsscan vastgesteld welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de biodiversiteit in de betreffende gebieden te vergroten.

We hebben hierbij eerst de ‘huidige’ situatie op het gebied van flora en fauna in kaart gebracht en gekeken naar de wijze van beheer. Vervolgens zijn we nagegaan welke aanpassingen in het beheer nodig zouden zijn om de biodiversiteit aan onder andere bijen, vlinders en andere insecten te vergroten en welke inrichtingsmaatregelen, zoals het realiseren van natuurlijke bijen- en insectenhotels of het aanleggen van natuurlijke oevers of poelen, passend zijn in het beeld van de omgeving. De bevindingen en adviezen zijn verwerkt in kaartpresentaties van de drie gebieden, waarbij zowel de ‘huidige’ als toekomstige situatie zijn gepresenteerd.

Een windmolenpark of natuurpark?

Het project kreeg ook binnen RWE de nodige aandacht. Voor het artikel ‘Een windmolenpark of natuurpark?’ dat onlangs in hun nieuwsbrief verscheen, hielden zij een leuk interview met onze collega Arie Kolders die vol enthousiasme vertelde over zijn kijk op de kansen om de biodiversiteit (in Nederland) te vergroten.

Lees de publicatie ‘Windmolenpark of natuurpark?’ op de website van RWE Benelux.