Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

Vleermuizen lijken wel ongrijpbaar: onzichtbaar en anders wel onhoorbaar. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hoe kan een dergelijke wetsovertreding worden voorkomen? Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Cursus Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

Wanneer: dinsdag 13 april 2021
Waar: Utrecht
Docent: Jeike van de Poel MSc., VanderHelm Milieubeheer B.V.
Voor wie: Bevoegd gezag, handhavers, gemeentes, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen, adviesbureaus (junioren) en iedereen die meer wil leren over dit onderwerp

Deze cursus bestaat uit:

  • Bespreking van de ecologie van (inheemse) vleermuizen.
  • Opzet van onderzoek naar vleermuizen (conform vleermuisprotocol).
  • Doel en werking Wet natuurbescherming.
  • Hoe om te gaan met vleermuizen en RO (ontheffing en mitigerende/compense-rende maatregelen).

Aanmelden en meer informatie:

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Jeike van de Poel via 010 – 249 24 60.

Aanmelden voor de cursus kan via: www.naturio.nl/