Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Expertises

Bodem & Milieu

Werkzaamheden

Verhardingsonderzoek

Projectinformatie

Verwerkingsmogelijkheden asfalt

Ter voorbereiding op de bouw- en transformatieprojecten van de innovatieve en duurzame stadswijk Entree te Zoetermeer is VanderHelm gevraagd een verhardingsonderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek was een beeld te verkrijgen van de verhardingsconstructies en de verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende materialen. Het onderzoek had betrekking op de asfaltverhardingen ter plaatse van (hoofd)rijbanen, fietspaden en parkeerterreinen binnen het projectgebied Entree.

Onderzoek conform CROW210

Wij zijn dit onderzoek gestart met een veldinventarisatie, waarbij we het asfalt hebben geïnspecteerd en zogenaamde wegvakken voor het boorplan hebben opgesteld. Vervolgens zijn ca. 300 asfaltkernen conform de CROW210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ door middel van een boorwagen omhoog gekernd. Van de asfaltkernen is op een geaccrediteerd laboratorium de dikte, opbouw en de mate van teerhoudendheid bepaald. Ten behoeve van het funderingsonderzoek zijn van de funderingslagen de laagdikte en de samenstelling bepaald, inclusief de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van eventuele hergebruiksmogelijkheden.

Wat was onze bijdrage?

Gerelateerde projecten