Opdrachtgever

De Maese Woningen BV

Expertises

Infra
Bodemsanering
Bodem & milieu

Werkzaamheden

Bouw- en woonrijp maken

Projectinformatie

Nauwe afstemming

Het Gildehof is een nieuwbouwproject in Nootdorp, in de nabijheid van scholen, sportaccommodaties en winkels. In totaal worden met dit project 85 eengezinswoningen gerealiseerd en 31 appartementen. VanderHelm heeft het terrein bouwrijp gemaakt, waarbij ook saneringswerkzaamheden werden uitgevoerd in combinatie met civieltechnische werkzaamheden. Na afronding van de bouw heeft VanderHelm het terrein woonrijp opgeleverd. Door de centrale ligging is bij uitvoering van dit project afstemming met de omgeving (met name de scholengemeenschap) en de gemeente van groot belang. De planning is zo ingestoken dat afzettingen – en hiermee verkeersoverlast in de omgeving van het bouwproject – tot een minimum beperkt bleven.

Vloeiende overgang

Door periodiek overleg tussen de bouwer, directievoerder, projectontwikkelaar en VanderHelm konden de fases van het bouwrijp en woonrijp maken vloeiend in elkaar over gaan. VanderHelm heeft de complete bestrating verzorgd, inclusief de achterpaden en opritten van de woningen. De woonwijk wordt compleet gemaakt met bijhorende OV-verlichting en groenvoorziening. Een onderhoudstermijn op groenvoorziening zorgt ervoor dat de bomen goed aanslaan en inboet beperkt blijft.

Wat was onze bijdrage?

 • Opruimen werkterrein en bestaande verhardingen

 • Grondwerk

 • Rioolwerk

 • Bouwweg

 • Stalen damwand

 • Elementenverharding

 • Verkeersmaatregen incl. afstemming stakeholders

 • Erfafscheiding en poorten

 • Bebording

 • Groenvoorzieningen

 • Openbare verlichting

Gerelateerde projecten