Opdrachtgever

Slingerland B.V.

Expertises

Bodemsanering
Bodem & Milieu
Landmeten & Maatvoering
Infra

Werkzaamheden

Milieukundig onderzoek, slopen opstallen, bodemsanering, engineering en bouwrijp maken

Projectinformatie

Voormalig pluimveebedrijf

Aansluitend op verscheidene (bodem)onderzoeken ter plaatse van een voormalig pluimveebedrijf aan de Oude Leedeweg in Pijnacker, is VanderHelm in 2017 gestart met het opschonen van het terrein. Nadat aanwezig asbest uit de opstallen was verwijderd, werden de opstallen gesloopt. Vervolgens werden vloeren en funderingen verwijderd en werd de complete bodem gesaneerd. VanderHelm voerde deze werkzaamheden uit, maar was ook verantwoordelijk was voor de milieukundige begeleiding.

Ontzorgen

Na uitvoering van de sloop- en saneringswerkzaamheden heeft VanderHelm de locatie bouwrijp gemaakt. Er werd riolering aangebracht, de watergangen werden voorzien van dammen (inclusief duikers) en beschoeiing en het terrein werd voorzien van bouwwegen. Bij oplevering konden 10 vrije kavels voor woningbouw worden gerealiseerd.
VanderHelm heeft naast het onderzoek, advies en realisatie ook de engineering van het project opgepakt. Bovendien heeft het projectteam met het bevoegd gezag (gemeente) afgestemd wat de eisen waren ten behoeve van het openbaar gebied en welke vergunningen dienden te worden aangevraagd. Door de integrale aanpak en de klantgerichte instelling van VanderHelm is de opdrachtgever maximaal ontzorgd.

Wat was onze bijdrage?

 • Historisch onderzoek

 • Verkennend bodemonderzoek

 • Aanvullend bodemonderzoek

 • Asbest(bodem)onderzoek

 • Uitvoeren partijkeuringen

 • Asfalt – en fundatieonderzoek

 • Milieukundige begeleiding

 • Plan van aanpak/BUS-melding

 • Bodemsanering

 • Landmeten & Maatvoering

 • Grondverzet

 • Slopen opstallen

 • Bouwrijp maken

 • Woonrijp maken

Gerelateerde projecten