Opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom

Expertises

Bodem & milieu

Werkzaamheden

Milieukundig bodemonderzoek, partijkeuringen en milieukundige begeleiding

Projectinformatie

Voorbereiding op gebiedsontwikkeling

Al sinds 2006 denkt en werkt VanderHelm mee in de gebiedsontwikkeling van diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk. Milieukundige onderzoeken en milieukundige begeleiding waren nodig om de gebieden geschikt te maken als woningbouwlocaties. VanderHelm heeft opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ), een samenwerking tussen de Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V. hierin zo veel mogelijk ontzorgd door proactief en pragmatisch mee te denken.

Onderzoek tot op de bodem (en verder)

Vanaf 2015 tot heden zijn er in de vier deelgebieden van de Westlandse Zoom (De Duinen in Monster, De Gouw in Kwintsheul, De Kreken en Het Dorp in Poeldijk) al verschillende opdrachten uitgevoerd door VanderHelm. Van verkennende (water)bodemonderzoeken om eventuele bodemverontreinigingen vast te stellen, tot afperkende grondonderzoeken teneinde de aard, mate en omvang van aangetroffen verontreinigingen in kaart te brengen en milieukundige begeleiding van saneringswerkzaamheden te verzorgen.

Door betrokken te zijn bij de gehele ontwikkeling van het gebied kan VanderHelm snel en efficiënt inspelen op de planning.

Daarnaast heeft VanderHelm diverse partijkeuringen uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van partijen grond te onderzoeken. Hiermee wordt vastgesteld of de vrijgekomen grond elders in het project hergebruikt of elders toegepast kan worden.

Kortom, een intensieve samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom in de ontwikkeling van de diverse nieuwbouwlocaties.

Wat was onze bijdrage?

  • Verkennend en nader (asbest) bodemonderzoek

  • Waterbodemonderzoek

  • Actualiserend bodemonderzoek

  • Uitvoeren partijkeuringen

  • Milieukundige begeleiding

  • Afperkend bodem- en grondonderzoek

  • Proefsleuvenonderzoek

Gerelateerde projecten