Opdrachtgever

Royal HaskoningDHV

Expertises

Bodem & milieu
Ecologie
Landmeten en maatvoering

Werkzaamheden

Totaalonderzoek

Projectinformatie

Bereikbaarheid Royal Flora Holland

VanderHelm heeft diverse onderzoeken uitgevoerd ter hoogte van de provinciale wegen N201/ N231 en het Flora Holland terrein in Aalsmeer. Aanleiding tot de onderzoeken is een samenwerking tussen gemeente Aalsmeer, provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en Vervoerregio Amsterdam voor de aanleg van een snellere verbinding voor het bus- en vrachtverkeer van Royal FloraHolland naar Schiphol.

Diverse ondezoeken

In opdracht van Royal HaskoningDHV zijn er door VanderHelm diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodem- en waterbodemonderzoek, asfalt- en fundatieonderzoek, ecologische onderzoek, het inmeten van het gehele projectgebied en geotechnisch onderzoek. Om hinder voor de omgeving en de weggebruikers te beperken op en naast de drukke N201/N231 zijn het merendeel van de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. VanderHelm heeft de opdrachtgever ook ontzorgd met tijdelijke verkeersmaatregelen en de ontheffingen die noodzakelijk waren.

Wat was onze bijdrage?

  • Verkennend (asbest)bodemonderzoek

  • Verkennend waterbodemonderzoek

  • Ecologische quickscan

  • Inmeten DTM gehele projectgebied

  • Verhardingsonderzoek

  • Geotechnisch onderzoek

Gerelateerde projecten