Opdrachtgever

Honderland Ontwikkelings Combinatie

Expertises

Bodemsanering
Bodem & milieu
Ecologie
Landmeten & maatvoering
Infra

Werkzaamheden

Onderzoek, advies en realisatie

Projectinformatie

Van glastuinbouwgebied tot businesspark

Het (voormalig) glastuinbouwgebied van circa 100 hectare heeft reeds grotendeels plaatsgemaakt voor een strategisch gelegen businesspark met ruime mogelijkheden om de ideale bedrijfslocatie te realiseren. De bouwkavels variëren van enkele duizenden m² tot meerdere hectares aaneengesloten. VanderHelm is al sinds 1999 betrokken bij dit project middels de aankooponderzoeken (verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek). Na de sloop van (individuele) kassen heeft VanderHelm de eventuele saneringen van bodemverontreinigingen uitgevoerd (BRL7000) en begeleid (BRL6000) en het verwijderen van verhardingen. Tijdens de eerste fase van de ontwikkeling (2000- 2010) heeft VanderHelm vooral bodemadviesdiensten en –saneringen verzorgd. In de tweede fase van de ontwikkeling (2015 – heden) zijn daarnaast ecologische en infra-gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd.

Ervaring en expertise

De directie en projectmanagers van Honderdland Ontwikkelings Combinatie (HOC) kunnen al ruim 20 jaar een beroep doen op onze expertise en kennis. Hierdoor is VanderHelm volledig op de hoogte van de historische, én meest actuele, (bodem)informatie van het gebied. Van deze kennis kunnen bijvoorbeeld ook Nutspartijen, sloop- en bouwaannemers gebruik maken.

Wat was onze bijdrage?

 • Historisch onderzoek

 • Verkennend bodemonderzoek

 • Aanvullend bodemonderzoek

 • Asbest(bodem)onderzoek

 • Uitvoeren partijkeuringen

 • Asfalt- en fundatieonderzoek

 • Milieukundige begeleiding

 • Ecologisch onderzoek

 • Plan van aanpak

 • BUS-melding

 • Bodemsanering

 • Landmeetkundige diensten

 • Grondwerk

 • Afzet grondstromen

Gerelateerde projecten