Opdrachtgever

Programmabureau RijswijkBuiten

Expertises

Bodemsanering
Bodem & milieu
Ecologie
Landmeten & maatvoering

Werkzaamheden

Milieukundig onderzoek en bodemsanering

Projectinformatie

Van A tot Z

Het (voormalig) glastuinbouwgebied heeft reeds grotendeels plaatsgemaakt voor woongebied ‘RijswijkBuiten’, met in totaal circa 4000 woningen. Het project RijswijkBuiten kenmerkt zich door de hoge duurzaamheidsambitie waarmee de wijk gerealiseerd wordt. VanderHelm is al sinds 2006 betrokken bij dit project middels de aankooponderzoeken (verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek). Na de sloop van (individuele) kassen heeft VanderHelm de saneringen van eventuele bodemverontreinigingen en (erf)verhardingen uitgevoerd (BRL7000) en begeleid (BRL6000). Hierdoor is veel specifieke gebiedskennis van de omgeving en bodem opgedaan.

Aanspreekpunt voor diverse stakeholders

De adviesopdrachten werden op de markt gebracht middels onderhandse aanbestedingen welke VanderHelm steeds gegund heeft gekregen op basis van beste plan van aanpak èn laagste prijs. Programmabureau RijswijkBuiten kan dus al ruim 15 jaar een beroep doen op onze expertise, kennis en ervaring. Hierdoor is VanderHelm volledig op de hoogte van de historische, én meest actuele, (bodem)informatie van het gebied, kennis waar bijvoorbeeld ook Nutspartijen, sloop- en bouwaannemers gebruik van kunnen maken, om hiermee de opdrachtgever te ontzorgen.

Wat was onze bijdrage?

 • Historisch onderzoek

 • Verkennend bodemonderzoek

 • Aanvullend bodemonderzoek

 • Asbest(bodem)onderzoek

 • Uitvoeren partijkeuringen

 • Asfalt – en fundatieonderzoek

 • Milieukundige begeleiding

 • Ecologisch onderzoek

 • Plan van aanpak

 • BUS-melding

 • Bodemsanering

 • Landmeten

 • Grondwerk

 • Afzet grondstromen

Gerelateerde projecten